TİYATRO EĞİTİMİ

 

“Tiyatro ile uğraşmak demek dünyanın ortasında duruyor olmak demek… İnsanlar, insanlar, insanlar… Değişik çizgilerde, değişik karakterlerde, değişik dillerde, değişik ırklarda… Ama ben öyle bir yerdeyim ki, dünyanın en demokratik pencereleri var bulunduğum yerde…” diyor Yıldız Kenter…

Tiyatro bir duygu, bir düşünce, bir histir. Tiyatro sadece oyunculuğu meslek edinmiş bireyler için değildir. Toplumun her kesiminden bireyler için gerekli ve faydalıdır. Çünkü güvenli bir duruş,  beden ve dilin etkili kullanımı, yaratıcı zeka, duyarlılık ve düş gücü her birey sahip olması gereken edinimlerdir.

Kuşkusuz oyunculuk aklın, duygunun ve bedenin iç içe geçtiği bir yaratı biçimidir. Bu yaratı sürecinde gözlem, dikkat, yaratıcılık, inandırıcılık, konsantrasyon, koordinasyon ve organizasyon gibi unsurların birer ifade aracı olarak geliştirilmesi ve bu unsurların oyun alanında bilinçli kullanımı esastır.

Kursumuzun tiyatro eğitiminde amaçlanan ise;

 • Kişinin kendini keşfetmesini
 • Bedenini doğru ve iyi kullanmasını
 • Etkileyici ifade ve iletişim kurabilmesini
 • Toplum içinde öz güveninin artmasını sağlamaktır.
03 no fee actors celebrate 1
102090865 1
atc r and j michal daniel photo of cast during opening 1
CAST GD 2 1280x1024 1
comedy of errors 1 1
John Wehrman and LaNisa Frederick Prologue Theatre Take Her See the Maco Lights 1
RWD14 The Angry Brigade 172 2000x1333 1
stacks image FFC5465 1

ÇALIŞMA BİÇİMİ

Temel oyunculuk eğitimimizin çalışma biçimi şu şekildedir:

Temel oyunculuk eğitimimiz ayda 4 hafta olmak üzere toplam 9 ay sürmektedir.

Derslerimiz haftada 1 gün – 3 saat olarak gruplar halinde yapılmaktadır.

Temel oyunculuk eğitiminin içeriği ise şöyledir:

1. Aşama :  Bu aşamadaki kurs süremiz 11 haftadır. Haftada 3 saat olmak üzere toplam 33 saat tiyatro eğitimi verilmektedir.

Ders içeriğimiz ise;

 • Ses-nefes ve vücut egzersizleri
 • Diksiyon
 • Artikülasyon
 • Sahne çalışmaları

2. Aşama: Bu aşamadaki kurs süremiz 13 haftadır.  Haftada 3 saat olmak üzeretoplam 39 saat tiyatro eğitimi verilmektedir.

Ders içeriğimiz ise;

 • Diksiyon
 • Doğaçlama
 • Rol analizi
 • Sahne egzersizleri

3. Aşama : Bu aşamadakikurs süremiz17 haftadır. Haftada 3 saat olmak üzere toplam 51 saat tiyatro eğitimi verilmektedir.

Ders içeriğimiz ise;

Diğer aşamalardaki kurs programındaki derslerin yanı sıra bir oyun provası yapılır. Haziran ayında ise oyun sahnelenmek üzere tamamlanır.

KİMLER KATILABİLİR?

Temel oyunculuk eğitimi kursumuza 14 yaş ve üzeri herkes katılabilir.

indir 2