Valsin öyküsü 

          Çıkış kaynağı, 16. yy ortalarında Fransa’nın Provence bölgesinde ortaya çıkan ve “Valto” olarak adlandırılan folklorik bir danstır. Hatta İngiltereKraliçesi I. Elizabeth’in Leicester Kontu ile bu dansı yaptığı tablo büyük ün kazanmıştır.

          Vals 19. yy’ın başlarında Avusturya ve Almanya’da dans edilen bölgenin yerel farklılıklarını bünyesinde barındırarak gelişim göstermiştir. Özellikle Kuzey Avusturya’nın “Land lob der Enss” bölgesinde uygulanan dans sitili “Londler” adını alarak çok popüler omuştur.

          Vals kısa süre Johann Strauss’un müziğinin etkisiyle Viyana’da ve 1812 yılından itibaren de İngiltere’de geniş kitlelere ulaşmış, aristokrasinin beğenisini kazanarak baloların vazgeçilmez eğlencesi olmuştur.

Valsin ritmik kimliği

          Vals ritmi, müzikal anlamıyla, 3/4 ölçüde bir Avusturya dansıdır. En karakteristik özelliği, çiftlerin birbirine sıkıca tutunup bir nokta ekseninde dönerek dans etmeleridir.

          Müzik sanatı tarihinde önemli bir geçmişe sahip olan Vals, günümüzde ‘Viyana Valsi’ ve ‘Modern Vals’ olmak üzere iki farklı ritim ve üslupta icra edilir. Her iki türüyle, dünya dans literatüründe önemli bir yeri bulunur.