Tango’nun öyküsü

          Tango dansı ve Tango müziği, Arjantin, Buenos Aires, Montevideo, Uruguay kökenli bir dans ve müzik türüdür. Günümüzde farklı ülkelere göre çeşitlenen stilleri de vardır ancak, orijinal tango, doğduğu toprakların ismini yansıtarak, "Arjantin tangosu" olarak anılmaktadır.

          Kaynaklara göre, dilbiliminde kesin bir tanımı olmayan ‘Tango’ sözcüğünün, Afrika yerlilerinin çıkardığı ‘tan-go’ seslerinden ya da Latince ‘dokunmak’ anlamına gelen ‘tangere’ sözcüğünden türediği varsayılır.

          Toplumların sınıflara ayrıldığı1800'lü yıllarda, Fransa’dan, İtalya’dan, Macaristan’dan, İspanya’dan ve Portekiz’den, işçi sınıfına ait birçok kişi, ekonomik beklentilerle Güney Amerika'ya göç etmiştir. Ekonomik ve sosyal sıkıntılar, beraberinde hayal kırıklıklarını getirmiştir. Böylece,1865 ile 1880 arası ortaya çıkan Tango müziği, içerisinde hırçınlık, asilik, başkaldırı gibi benzer duygular ile kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları sonucu melonkolik izler taşır. Eşlerini, çocuklarını, yani ailelerini geçmişte bırakarak tek başlarına bu yabancı topraklara gelen göçmenler, doğal olarak erkek nüfusunun arttırmasına ve cinsiyetler arası büyük bir sayı farkı oluşmasına neden olmuş ve bu durumda kültürel ve ahlaki dengelerin değişmesine yol açmıştır. Arjantin Tangosu, 20. yüzyılın başlarında,  gemilerle Fransa’ya, gelen Arjantin’li tangocular tarafından Avrupa’ya taşınmıştır. Öncelikle yine alt kesimlerce sevilip yayılır ve kısa zamanda üst kesimlerde de ilgi görür. Böylelikle ‘Avrupa Tango’su ortaya çıkmış, kısa sürede diğer Avrupa ülkelerine de yayılmıştır.

          Tango’nun Türkiye’ye gelişi, Cumhuriyet’in ilanı sürecindeki çoksesli müzik devrimi ile, gerçekleşmiştir. Necip Celal, Fehim Ege ve Necdet Koyutürk Tango türünde müzikler besteleyerek Tango'nun Türkiye'de beğenilmesini, gelişmesini sağlamışlardır.

Tango’nun Ritmik kimliği

          Dansın icrası sırasında doğaçlama fırsatları yaratan Tango dramatizmi, dansın özünde aşk ve melankoli olgularının yatmasından ileri gelmektedir.

          Tango müziğinin temel çalgısı Bandoneon'dur.

          Arjantin Tangosunun müziği keskin ritimlere sahiptir. 2/4’lük, 3/4’lük veya 4/4’lük ölçülerde, belirgin ritimler içerir. 

          Dünya üzerinde geniş bir coğrafyaya yayılan Tango dansının, icra ediliş şekli ve edindiği konular günümüzde estetik değerler ile sentezlenmiş ve Tango yeni, zarif bir kimlik kazanmıştır.