Salsa’nın Öyküsü

          "Salsa" sözcüğü, dili İspanyolca olan Latin Amerika ülkelerinde çeşitli baharatlarla hazırlanan “sos” anlamına gelir.  Karayipler kökenli olduğu bilinen Salsa müziği ve Salsa dansı da kökenlerinin çeşitliliği ve çeşitli stillerden oluşması bakımından, farklı kültürel öğelerin sentezi anlamını taşıdığı için, bu ismi almıştır. Örneğin, Salsa müziğinin  Son, mambo, guaracha (Küba), plena , bomba (Porto Riko) gibi ritimlerden vecharanga, conjunto, sexteto ve diğer çeşitli müzik stillerinden doğmuş olması bu durumu açıklayan örneklerden biridir. Başlangıçta, Latin Amerika’da yaygın olan Salsa, Karayipler’den ABD’ye göçenler sayesinde ABD’de de yaygınlık kazanmış ve 1980'lerden sonra tüm dünyada tanınıp, uygulanmaya başlamıştır. 

Salsa’nın Ritmik Kimliği

          Serbest stil dansıdır ve rutin hareketlere bağlı kalınmadan, doğaçlama olarak icra edilir.  Salsa’da duyguların dışa vurumunda, vücut dili ağırlık ön plandadır.

          Salsada erkek ve kadının yakın teması şart değildir çünkü Karayip danslarının birçoğunda erkek ve kadın birbirleri etrafında temas olmaksızın dönerler. Erkek dansçı, kadını, genellikle yalnızca bir elini kullanarak yönetir. Uygulandığı ülkeler ve kültürlerin çokluğu bakımından geniş bir haritaya yayılan Salsa, ülkelere ve dansın yorumclarına göre farklı stiller içerir, New York, Küba, Porto Riko, Los Angeles stili gibi. 
Salsa’da en önemli unsur, ayak hareketlerinin, adımların iyi benimsenmesidir. Ayaklar, karmaşık hareketler icra ederken, üst bedenin mümkün olduğunca sabit kalması gibi önemli kriterler içerir. Adımların, müziğin ritmine uygun olarak atılması gereği de oldukça önemlidir. Genellikle perküsyon ritimleri içeren Salsa müziğiyle, 8 eş zaman birimi ölçüsüyle dans edilir. 
Tarihçesi, Afrika kölelik isyanı temelleri üzerine şekillendiği konusunda bilgiler içeren Salsa, günümüzde, eğlence dansı olarak yeni bir kimlik kazanmıştır.