ORFF METODU UYGULAMA PROGRAMI

 

Alman Besteci Carl Orff (1895-1982)’un, dünya çapında tanınmış ve benimsenmiş olan eğitim müziği alanında önemli işlevlerde bulunan metodu. Ritm, ses ve hareket unsurları üzerine kurulu Orff metodu, günümüzde özellikle çocuk eğitimi alanında yaygın olan, çoğu vurmalı olmak üzere çeşitli enstrüman ve araç - gereçler kullanılarak uygulanmakta olan bir ‘doğaçlama’ çalışma yöntemidir. Katılımcılarının müziksel yeteneklerini ortaya çıkarma, geliştirme gibi işlevler taşımasının yanısıra kişisel ve sosyal gelişime büyük katkıda bulunmaktadır.

 

Kimler katılabilir?

Okul öncesi yaş grubuna dahil çocuklar.

 

Program içeriği

Orff metodunun özel enstrüman ve çeşitli araç-gereçleri kullanılarak grup ortamında fiziksel hareket ve eğlence işlevli, katılımcının müzik ve ritm odaklı farkındalıklar edinerek bilişsel yönden gelişmesini sağlayan, her çalışma sürecinde, doğaçlama yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmalar.

 

Programın uygulanma şekli:

Grup olarak uygulanmaktadır.

 

Çalışmanın gün ve saatleri

Detaylı bilgi için merkezimize danışınız.