LCM - LONDON COLLEGE OF MUSİC EĞİTİMİ ve sertifikasyon

 

Merkezimiz, LCM Yetkili Eğitim ve Sınav merkezidir .

LCM (London College of Music), uluslararası akreditasyon sistemi içerisinde yer alan tüm dünyada geçerli enstrüman sertifikasyon sınavları sitsemidir. Her yıl Haziran ayında, İngiltere’den gelen komisyon tarafından yapılır. Yetkin sınav komisyon üyeleri, her yıl dünyanın 250 merkezinde bu sınavları yaparlar. LCM eğitim metotları özel olarak hazırlanmış müfredatlara dayanır. Sınavlar enstrümanlara göre ayrı ayrı hazırlanmış kitaplarla yapılmakta, öğrenciler yıl içinde ilgili metodlar ile çalıştırılmaktadır.

Tercih eden, ilgilenen katılımcılar; eğitimcilerimiz tarafından uygun bulundukları takdirde, sınavlara yönelik olarak çalıştırılırlar. Katılımcılar, enstrüman çalışmaları süreçlerinde, düzeylerine uygun olan LCM sınav repertuvarını hazırladıkları ve ilgili sınavlarda başarılı bulundukları takdirde, uluslararası değerde aşamalı sertifikalar edinebilmektedirler.

 

London College of Music eğitimi veren kurum olarak hedeflerimiz;

Enstrüman eğitimi alan bireyin,

•Teknik ve müzikal gelişimini sağlayarak, akademik vasıflarına bilimsel katkı yapmak ya da akademik yönden gelişmesini sağlamaktır,

•Sanatsal anlamda ufkunu geliştirmek,

•Müzik eğitimini Uluslararası sertifikalarla belgelendirerek nitelikli bir portfolyoya, özgemişe sahip olmasını sağlamaktır.

 

LCM Sınavlarının yapıldığı branşlar (Ülkeler genelinde)

 • Piyano
 • Şan
 • Müzikal – Pop Şarkıcılığı
 • Klasik Gitar
 • Bas Gıtar
 • Keman – Viyola – Çello
 • Flüt – Obua – Klarinet- Saksafon
 • Trompet – Trombone – Tuba – Frenc Horn – Kornet
 • Bateri
 • Org
 • Harp
 • Müzik Teorisi
 • Kompozisyon
 • LCM Eğitim Programı Seviyeleri

Sistemin seviyeleri Grade (Derece) ve Diploma sınavları şeklindedir. Sistem, Teori sınavı da içerir.

 

Sınav Seviyeleri – Grade

Pre Preparatory (Başlangıç seviyesi)

Step 1

Step 2

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

Grade 7

Grade 8

 

Zamanlama

Uygulamalı sınavlar (Pre Prepatory – Grade 8) Türkiye’de Haziran ayında yapılır.

Teori sınavları tüm dünyada, sistem tarafından belirlenen tarihte, aynı anda, yazılı olarak yapılır.

 

Sınavlara Başvuru süreci ve başvuru şartları

LCM sınavları başvurusu Eylül ayından başlayan Güz Dönemi’nde gerçekleşir, tamamlanır.Sistemin, yıl için belirlediği -seviyelere göre düzenli- Kitap ve Sınav ücreti, sınav merkezine ödenerek aday sınava girmeye hak kazanır.

 

Sınav içeriği ve zaman planı

Sınavlar enstrümanlara göre ayrı ayrı hazırlanmış kitaplarla yapılır. Kitapları olmayan bölümler için repertuvar listesi ve sınav içerikleri verilir. Adayın sınav süresi, bulunduğu seviyeye göre 10 dakikadan 30 dakikaya kadar planlıdır (örneğin Pre Prepatory-10 dakika, Grade 8-30 dakika’dır).