Halk Dansları 

Halk dansları, milli kültür bütününde yer alan etnik kültürlerin danslarıdır. Bu dansları icra eden kültürleri, dansların ifade ettiği konuları, kostümlerini inceleyen ve genel olarak halk kültürüyle ilgili tüm konuları araştıran bilim dalına ‘folklor’ denir. 

Tüm dünyada halk dansları, sanatın önemli bir alanını oluşturmaktadır. Türkiye halk dansları konusunda oldukça zengindir. Türkiye’de farklı yörelerde, 4000'in üzerinde halk dansı icra edilmektedir. 

Halk danslarının teknik ve manevi kimliği

Halk dansları, topluca icra edilen bir tür olmasının doğası gereği, birliği ve kardeşliği, ortak duygu ve düşünceleri temsil eder. Melodi, ritm ve hareket yapısı ile bireyin sosyalleşmesini, bedensel ve ruhsal gelişimine destek olur. Dansın karakterine göre yöresel ya da daha farklı özel gün kıyafetleri giyilir. Halk danslarına genellikle bir enstrüman ya da türkü söyleyen kadın-erkek sesi eşlik eder. 

Halk danslarının ritmik kimlikleri ve adları, icra edildikleri yörelere göre çeşitli isimler alarak tanımlanmaktadır. Örneğin; Adana’da ‘Adana Barı, Lorke, Ceyhan Garibi’, Ankara’da ‘Misket’, Antalya’da ‘Teke zortlaması’, Denizli’de ‘Denizli’nin horozu’, Eskişehir’de ‘Kırım oyunu’, Hatay’da ‘Zennube’, İstanbul’da ‘Sirto’, İzmir’de ‘Zeybek’, Muş’ta ‘Delilo Halayı’, Rize’de ‘Horonlar’, Zonguldak’ta ‘Zil oyunu’ gibi.