ETKİLİ İLETİŞİM VE DİKSİYON EĞİTİMİ

 

Alice: "Hangi yoldan gideyim?"

Tavşan: "Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok."

                                                                  LEWİS CARROL - ALİCE HARİKALAR DİYARI'NDA...

İletişim , kişinin kendisini tanımasıyla başlar.

İletişim bireyin varlığının kendisidir.

Kendini tanıyan, olumlu olumsuz özelliklerinin farkına varan , kendini doğru ve etkili bir şekilde ifade edebilen birey sağlıklı bir iletişim kurar.

Kişiler arası iletişimde yaşanılan en temel sorun da bireyin kendini doğru ifade edememesi ve yaşadığı özgüven eksikliğidir.

Bu eğitim ile birey; Türkçe'yi kurallarına uygun bir şekilde telaffuz eden, kendisini tanıyan ve ifade edebilen, özgüveni yüksek bir duruş sergileyen nitelik kazanabilecektir.

Programın amacı

·    Nefes güçlendirme

·    Sesleri net ve anlaşılır çıkarma

·    Heceleri doğru vurgulayabilme

·    Kaliteli cümle kurabilme

·    Akıcı ve anlaşılır konuşma

·    Düzgün ve etkili konuşmayı heyecanlanmadan yapabilme

·    Bireyin beden dilini etkili biçimde kullanabilmesini sağlama

 

Eğitiminİçeriği:

1.     İletişim

a.     Konuşma ve Dinleme Becerisi

b.     İkna Sanatı

c.     Renklerin Dili

d.     Eleştiri Teknikleri

e.     Kişisel İmaj Oluşturabilme

2.     Ses, Nefes, Solunum

a.     Doğru Nefes Alıp Verme

b.     Diyaframı Kullanabilme

c.     Sesi Etkin ve Uzun Süreli Kullanabilme

3.     Diksiyon

a.     Güzel Konuşma ve Diksiyonun Önemi

b.     Artikülasyon

c.     Söyleyiş

d.     Boğumlanma

e.     Ulama

f.      Fonetik

g.     Anlatım

h.     İstanbul Ağzı Kuralları

i.      Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması

j.      Süre, Ezgi, Durak

k.     Vurgu ve Tonlama

l.      Topluluk Önünde Konuşma

 

 

4.     Hitabet

a.     Topluluk Önünde Konuşma

b.     Doğaçlama Konuşma

c.     Hazırlanmış Bir Konuşmanın Yorumlanması

d.     Konuşma ile İnsanları Etkileme Sanatı

5.     Beden Dili

6.     Sunum Teknikleri

 

EĞİTİM SONUNDA

 

·       Nefesini güçlendirebilecek,

·       Anlaşılır ses çıkarabilecek,

·       Heceleri doğru vurgulayabilecek,

·       Düzgün cümle kurabilecek,

·       Konuşmaları vücut dili ile destekleyebilecek,

·       Etkili konuşma planı yapabilecek,

·       İletişimde kendine özgü bir imaj oluşturabilecektir.

ÇALIŞMA SİSTEMİ

  • Çalışmalar bireysel ya da 3-6 kişilik gruplar olarak, haftada iki kez 50’şer dakikalık dersler halinde gerçekleştirilmektedir.
  • Eğitim sertifikası MEB onaylıdır.