Cha-cha’nın Öyküsü

          Doğuşu, 1950li yıllara dayanan Cha cha, günümüzde ilgi gören birçok dans gibi, Latin Amerikan dansları kategorisinde yer alır. Rhumba ve Mambo danslarının sentezidir. Figürleri kolay öğrenilebilen bir eğlence dansıdır. 

Cha-cha’nın Ritmik Kimliği

          Cha-cha’nın, hızlı hareketlere dayalı bir karakteri vardır. Dansın temel figürleri ‘adımlar’ üzerine kuruludur. Dans esnasında, beden ağırlığı, önemli bir ayak hareketi ile değiştirilerek ritmik biçimde uygulanmaktadır. 

          Ritim bakımdan, melodilerin de eşliğinde, 1. ve 4.  adımlarda gerçekleşen bu figür, dansın bütününde yer almaktadır.
Bir diğer temel figür, geriye ve öne atılan adımlar üzerine kuruludur. Müziği, modern ritimlere dayanabilmektedir. Cha-cha dansı, 30 ile 32 ölçü arasında değişebilen ritmik bir kimliğe sahiptir.

Kimler Katılabilir?

          Cha-cha çalışmak ve bu dansı öğrenmek isteyen her yetişkin ilgili, derslere başvurabilir.